Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ЗА НАС

Клиниката за токсикологија како посебена здравствена организација е формирана 1975 година со поделбата на дотогашната Интерна клиника. Во почетокот на своето функционирање има само 4 болнички кревети, за денес да прерасне во модерна здравствена институција, која е единствена во Македонија во областа на Клиничка токсикологија. Клиниката овозможува 24-часовна здравствена заштита, на сите затруени пациенти во Република Македонија, а воедно работи и како Интернистички ургентен центар, во кој се третираат и згрижуваат најтешките итни интернистички пациенти од градот Скопје и Републиката. 
    Здравствената заштита ја извршуваат 14 лекари специјалисти и 2 специјализанта. На Клиниката работат два Професора по предметот Интерна медицина, еден Научен соработник и 3 асистенти, кои се задолжени за наставната дејност во рамките на Медицинскиот факултет. Во моментов Клиниката има 6 доктори на медицински науки, 2 докторанти, три магистри по медицински науки и два магистранти, потенцијал со кој се развива научната мисла во областа на клинчката токсикологија.
Во склопот на клиниката постојат повеќе одделенија како:

  • Одделение за интензивна нега и реанимација
  • Дневна болница
  • Амбулатно поликлинички дел
  • Интернистичко одделение
  • токсиколошко одделение 

    Покрај високостручниот професионален лекарски кадар, на Клиниката работат 30 сестри, кои секојдневно пружаат нега и помош на заболените.
Во состав на Клиниката се наоѓаат:

  • Кабинетот за горна ендоскопија
  • Кабинетот за ултрасонографија на стомакот и уринарните патишта
  • Лабораторијата за токсиколошки анализи
  • Токсиколошкиот информативен центар

    Со сите овие субспецијалистички дејности се заокружува комплетниот спектар неопходен за современ третман на акутно затруените пациенти.

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008